აგვისტოს ამბები

აგვისტოს დასაწყისში ეროვნული მოხსენების პირველი სრული ვერსია დაეგზავნა საკომენტაროდ გარემოს დაცვის მინისტრის მოადგილეებს. ამავე პერიოდში ტომ სტეფორდი უკანასკნელად ჩამოვიდა საქართველოში. გვქონდა შეხვდრა მინისტრთან, ბ-ნ გოგა ხაჩიძესთან. შევათანხმეთ მასთან მოხსენების დასრულების განრიგი. მინისტრი შეგვპირდა, რომ სექტემბერში მოხსენებას მტავრობის სხდომაზე გაიტანს. აგრეთვე ჩატარდა შეხვედრა ავტორებთან და მათ კურატორ მინისტრის მოადგილეებთან - შენიშვნები თითქმის არ იყო და ტექსტი გაიგზავნა საკომენტაროდ სამინისტროებში.

აგვისტოს ბოლოს - სექტემბრის დასაწყისში ველოდებით შენიშვნებს სხვა სამინისტროებიდან. პარალელურად მიმდინარეობს იმ თავების დაკაბადონება, რომელზეც დიდი ოდენობის შენიშვნები მოსალოდნელი არ არის (ზედაპირული წყლები, მიწისქვეშა წყლები, მინერალური რესურსები, სტიქიური მოვლენები, რადიაცია, ბიომრავალფეროვნება).

სექტემბრის პირველ ნახევარში მომზადდება მოხსენების საბოლოო ვერსია მთავრობის სხდომაზე გასატანად. პარალელურად დანარჩენი თავები დაკაბადონდება. მოველით, რომ სექტემბრის ბოლოს მოხსენება დამტკიცდება და ოქტომბრის გასაწყისში გამოიცემა.