მარტის ანგარიში და აპრილის გეგმები

როგორც ბლოგის ამ გვერდზე ხედავთ, მოხსენების უმეტესი თავების პირველი პროექტები მომზადდა და ითარგმნა ინგლისურად. 15-26 მარტს ტომ სტეფორდი თბილისში იყო, ყველა მომზადებული თავი წაიკითხა, დეტალური კომენტარები მოამზადა, სათითაოდ შეხვდა ავტორებს და ეს კომენტარები მათთან ერთად განიხილა.

შემდგომი პროცედურა ასეთი იქნება: ავტორები ამზადებენ ტექსტის შემდეგ ვარიანტს, რომელიც ინგლისურად აღარ ითარგმნება. სანაცვლოდ იგი იგზავნება საკომენტაროდ გარემოსდაცვითი პოლიტიკის სამმართველოში (დაახლოებით 1 კვირით). კომენტარები განიხილება/შეჯერდება ავტორთან ერთად. ავტორი მათ გაითვალისწინებს ტექსტში. ტექსტის ეს შესწორებული ვარიანტი გადაიგზავნება რედაქტორთან, ენის გასასწორებლად, ამის შემდეგ კი ითარგმნება. ნათარგმნი ტექსტი ეგზავნება საკომენტაროდ ტომ სტეფორდს და პროექტის მენეჯერს, მიხალ ნეკვასილს; ნათარგმნი ტექსტი და მისი ქართული დედანი კი _ მინისტრის მოადგილეს. ყველა კომენტარები შეჯერდება პოლიტიკის სამმართველოში, ავტორთან ერთად. შესწორებული ტექსტი გადის კორექტურას და იგზავნება დასაკაბადონებლად. მინისტრთან, ასევე სხვა სამინისტროებში, მთავრობაში და პრეზიდენტთან გაიგზავნება მოხსენების დაკაბადონებული ვარიანტი.

როგორც ხედავთ, პროცედურა ძალიან გრძელია. შეფერხებების გარეშეც კი დოკუმენტის დაკაბადონებული ვერსია მხოლოდ 2 თვის შემდეგ იქნება მზად. იმედია შეფერხებები არ იქნება. ტომ სტეფორდის შემდეგი (ბოლო) ვიზიტი მაისის ბოლოსთვის არის დაგეგმილი.

No comments:

Post a Comment