მონაწილე პირები

გარემოს მდგომარეობის შესახებ ეროვნული მოხსენების მომზადებაში მონაწილე  გარემოს დაცვისა და ბუნებრივი რესურსების სამინისტროს (და მის სისტემაში შემავალი ორგანიზაციების) თანამშრომლები:


თავების ავტორები:
 • თავი 1
 • თავი 2 (ატმოსფერული ჰაერი): ქეთი კორძახია, ნოე მეგრელიშვილი;
 • თავი 3 (კლიმატის ცვლილება): მედეა ინაშვილი, გრიგოლ ლაზრიევი, მარინა შვანგირაძე;
 • თავი 4 (ზედაპირული მტკნარი წყლები): მარინა მაკაროვა;
 • თავი 5 (მიწისქვეშა წყლები): ნანა ჯანჯღავა;
 • თავი 6 (სანაპირო წყლები): ნინო ცხადაძე, მარინა მაკაროვა, ნოდარ კონცელიძე (აჭარის ა.რ. სამმართველო), მარინა მგელაძე (შავი ზღვის მონიტორინგის ცენტრი);
 • თავი 7 (წყლის რესურსების გამოყენება): მარინა მაკაროვა;
 • თავი 8 (მიწის რესურსები და ნიადაგები): ბესო გელუტაშვილი, ირინა ურუშაძე, ნინო ჩიქოვანი, გია კოლბინი;
 • თავი 9 (სტიქიური მოვლენები): ემილ წერეთელი, მერაბ გაფრინდაშვილი, რამაზ ჭითანავა;
 • თავი 10 (მინერალური რესურსები): თინათინ შენგელია;
 • თავები 11-12 (ბიომრავალფეროვნება და ბიოლოგიური რესურსები): ანა რუხაძე, ირინა ლომაშვილი, თეა ბარბაქაძე, ნონა ხელაია;
 • თავი 13 (ნარჩენები): ალვერდ ჩანქსელიანი, ხათუნა ახალაია, დალი სვანი, კახა რუხაია;
 • თავი 14 (ქიმიკატები): ქეთი კორძახია, ალვერდ ჩანქსელიანი, ხათუნა ახალაია, ნოე მეგრელიშვილი;
 • თავი 15 (რადიაცია): ლევან გოგუა,ზაალ ლომთაძე;
 • თავები 16-18
 • თავები 19-21: მაია ჯავახიშვილი
ჰაერის და წყლის ხარისხის მონიტორინგის მონაცემების მომზადებაზე მუშაობენ
 • მარინა არაბიძე;
 • თამარ მაღლაკელიძე;
 • გულჩინა კუჭავა;
 • მარინა ზულიევა;
 • მარინა მგელაძე (შავი ზღვის მონიტორინგის ცენტრი)
რუკების მომზადებაზე მუშაობენ:
 • მაკა დევიძე,
 • ნინო ხიდირბეგიშვილი,
 • გიორგი გაფრინდაშვილი,
 • ირაკლი მეგრელიძე,
 • ლიკა სალია
სარედაქციო ჯგუფი: (ტექსტების კომენტირება-შესწორება, მთლიანად მოხსენების რედაქტირება):
 • ნინო თხილავა;
 • ნინო შარაშიძე;
 • მაკა წერეთელი;
 • მიშა თუშიშვილი;
 • გიორგი ზედგინიძე.
პროცესის ადმინისტრატორები:
 • მაია ჯავახიშვილი;
 • თორნიკე ფულარიანი.