ნოემბერ-დეკემბერი

წლის (და პროექტის) ბოლო ორი თვე ძირითადად დაკავებული ვიყავით ფორმალური პროცედურით, რაც გარემოს მდგომარეობის შესახებ ეროვნული მოხსენების დამტკიცებას სჭირდება. ამისთვის სამინისტრომ ორგანიზება გაუკეთა დაკაბადონებული ტექსტის სასიგნალო ეკზემპლარების დაბეჭდვას. მომზადდა სამინისტროებიდან მიღებული შენიშვნების ცხრილი და ა.შ.

საბოლოოდ, როგორც იქნა, ეროვნული მოხსენების განხილვა მთავრობის 1 დეკემბრის სხდომის დღის წესრიგში მოხვდა. თუმცა სხდომის დაწყვებისას იგი სამწუხაროდ განხილვიდან მოიხსნა.

რამდენადაც ჩემთვის ცნობილია, სამინისტრო კვლავ გეგმავს ეროვნული მოხსენების მთავრობის სხდომაზე გატანას. თუმცა ზუსტი თარიღი ჯერჯერობით დადგენილი არ არის.

ამასობაში მოხსენება ითარგმნა ინგლისურად. ინგლისური ვერსია შეგიძლიათ იხილოთ აქ. დაწყებულია მისი დაკაბადონებაც. დაკაბადონებული ინგლისური ვერსია აგრეთვე განთავსდება ამ ბლოგზე.

ალბათ შეამჩნევდით, რომ ბლოგს დაემატა გვერდი, რომელზეც მოხსენებაში გამოყენებული  დიაგრამების უმეტესი ნაწილი ექსელ-ფაილების სახით არის დადებული.

No comments:

Post a Comment