განცხადება!

26 მარტს, 11 საათზე შედგება შემდეგი საჯარო შეხვედრა, ისევ სამინისტროს დარბაზში.

გავარჩევთ მოხსენების უკვე მომზადებულ ნაწილებს, მოვისმენთ თუკი რაიმე შენიშვნები აქვთ ექპერტებს მათთან დაკავშირებით.

No comments:

Post a Comment