21 თებერვალი-5 მარტი

გარემოს მდგომარეობის შესახებ მოხსენების ავტორებმა დაიწყეს მოხსენების თავების პირველი ვარიანტების მოწოდება. ისინი შეგიძლიათ ნახოთ აქ. იქვე დაიდება მათი ინგლისური თარგმანი.

15 მარტს თბილისში კვლავ 2 კვირით ჩამოვა ტომ სტაფორდი და ავტორებთან ვიმუშავებთ მათი ტექსტების დახვეწაზე. იმედს არ ვკარგავთ, რომ აპრილის პირველ კვირაში მოხსენების ყველა თავის ტექსტის შავი ვარიანტი მზად იქნება. ამის შემდეგ ვიქირავებთ რედაქტორს, რომელიც ქართული ტექსტების ენისა და სტილის გასწორებაზე იმუშავებს. პარალელურად დაიწყება გამოცემის დაკაბადონება. საჯარო განხილვაზე და სამინისტროებთან შეთანხმებაზე უკვე დაკაბადონებული დოკუმენტი წავა. თუმცა გამოიცემა იგი მხოლოდ პრეზიდენტის მიერ ხელმოწერის შემდეგ, სავარაუდოდ შემოდგომაზე.


No comments:

Post a Comment