8-19 თებერვალი

მინისტრის ბრძანებამ, რომელიც ეროვნული მოხსენების მომზადების პასუხისმგებლობებს ანაწილებს, გაიარა შეთანხმების ოფიციალური, ძალიან გრძელი პროცედურა და დამტკიცდა.

გარემოს დაცვის სააგენტოს მონიტორინგის დეპარტამენტსა და სამინისტროს ჰაერის და წყლის სამმართველოებს შორის მიმდინარეობდა ინტენსიური თანამშრომლობა მონიტორინგის მონაცემების შერჩევის და მათი წარდგენის ფორმატის შესარჩევად.

მოხსენების მომზადებაში ჩართული ყველა სამმართველო აქტიურად ამზადებს მასალებს მოხსენებისთვის. იმედი გვაქვს, რომ მარტის პირველ კვირაში ყველა ძირითადი თავის პირველ პროექტს მოგვაწვდიან. მოხსენების თავების პროექტები დაიდება აქ.

მანამდე კი აქ დაიდება ნაირნაირი ნედლი მასალა, რომელიც ავტორებს და დამოუკიდებელ ექსპერტებს შეიძლება გამოადგეთ.

No comments:

Post a Comment