მისალმება

მოგასალმებით. ეს ბლოგი შექმნილია იმისთვის, რომ რაც შეიძლება ღია და გამჭვირვალე იყოს პროექტი, რომლის მიზანია:
  • საქართველოს "გარემოს მდგომარეობის შესახებ მოხსენების" მომზადება;
  • ამ მოხსენებების მომზადების ახალი წესის ჩამოყალიბება, რომელიც საერთაშორისო დონეზე ფართოდ გამოყენებად ინდიკატორებზე იქნება დაფუძნებული.
მე შევეცდები აქ დავდო პროექტის მიერ გამოყენებული ან შემუშავებული ყველა დოკუმენტი. ბლოგის ფორმატი კი შესაძლებლობას მისცემს ყველა დაინტერესებულ მხარეს, გამოთქვან თავიანთი მოსაზრებები ნებისმიერ საკითხზე.

No comments:

Post a Comment