განცხადება!

დამოუკიდებელ ექსპერტებს, რომელთაც აქვთ სურვილი თავიანთი წვლილი შეიტანონ საქართველოს გარემოს მდგომარეობის შესახებ ეროვნული მოხსენების მომზადებაში, ვთხოვთ:
  • 15 თებერვლამდე მოგვაწოდონ შენიშვნები მოხსენების შემოთავაზებულ სტრუქტურასთან დაკავშირებით;
  • 8 თებერვლამდე მოგვაწოდონ ინფორმაცია, თუ რომელ თავზე/სექციაზე მუშაობაში სურთ მონაწილეობა.
ინფორმაციის მოწოდებისთვის გთხოვთ გამოიყენოთ თქვენთვის მისაღები ერთ-ერთი გზა:
  • კომენტარი ამ ბლოგზე;
  • ელ-წერილი მისამართებზე liatodua@csrdg.ge ან mjavakhishvili@gmail.com ;
  • ოფიციალური მიმართვა სამინისტროს.

No comments:

Post a Comment